Otrdiena,  22. oktobris,  2019
 
Vārda dienas:   Irīda, Īrisa, Airisa
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Saldus novada projekti drukāt

Projekta nosaukums: Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Jaunauces pils ēkai
Projekta Nr.: 13-02-LL16-L413201-000022
Iesniedzējs: Saldus novada pašvaldība
Kontaktpersona: Projekta vadītāja: Eva Jēkobsone, tālr.:20267729,
e-pasts:
Projekta grāmatvede: Daira Makare, tālr.: 25479811,
e-pasts:
Projekta būvniecības procesu vadītājs– Normunds Ozoliņš, tālr. 25479838, e-pasts:
Partneri: Nav
Mērķi un uzdevumi:
Projekta mērķis: Saglabāt novada kultūrvēsturiskās vērtības un radīt nodrošinājumu personību pilnveidojošām brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm Jaunauces pils ēkā, rekonstruējot ūdensvada un kanalizācijas sistēmu.

Jaunauces muižas komplekss, t. sk. pils, ir šobrīd viens no nedaudzajiem pieejamajiem resursiem, kurš var nodrošināt apkaimes un Jaunauces pagasta sociālekonomisko izaugsmi, tajā ir milzīgs potenciāls, kuru prasmīgi un pareizi izmantojot, var uzlabot cilvēka dzīves vides un dzīves kvalitāti. Jaunaucē ir 500 iedzīvotāji un Jaunauces pils ir galvenā vieta, kur iedzīvotājiem tiek piedāvāti dažādi kultūras un citu radošo nozaru aktivitātes, brīvā laika pavadīšanas iespējas, sporta aktivitātes. Lai nodrošinātu ēkas kvalitatīvu apsaimniekošanu ir nepieciešams ūdens un kanalizācijas sistēmu  rekonstrukcija. Šobrīd pils ēkas kanalizācijas sistēma ir lokāla tipa, kas nenodrošina pils apmeklētāju plūsmas vajadzības un apgrūtina apsaimniekošanu. Pašreizēja autonomā kanalizācijas sistēma vairs nav lietojama, tās izmantošana būtiski pasliktina ēkas stāvokli, bojā ēkas sienas.  Līdz ar to, nekādas aktivitātes pils ēkā vairs nevar plānot - ne esošās, ne plānot jaunas. Īstenojot projektu "Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Jaunauces pils ēkai" tiks atrisināta liela daļa problēmu, kas saistītas ar nesakārto, novecojušo infrastruktūru – kanalizācijas un ūdensapgādes problēmām.
Finansējums:
Plānotās projekta kopējās izmaksas Ls 27584,53
Projekta attiecināmās izmaksas  Ls 10 000,00
Publiskais finansējums Ls 9000,00
Visas pārējās izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta finansējuma
Projekta statuss: Īstenots
Galvenās aktivitātes:
1.Iepirkums būvniecības darbiem.
2.Būvniecības darbi.
Projekta ietvaros plānots veikt sekojošas darbības - esošā artēziskā urbuma iekonservēšanu un tamponāžu, ūdens sagatavošanas ēkas nojaukšanu, ārējā ūdensvada pievada izbūvi, izveidot pieslēgumu maģistrālajam ūdensvadam, iekšējā ūdensapgādes tīkla pieslēgšana  jaunajam ārējam tīklam, kanalizācijas ārējā pievada izbūve ar pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, iekšējo kanalizācijas tīklu pievienošana  jaunajam kanalizācijas pievadam, zālāja un asfalta seguma atjaunošana.
3.Projekta autoruzraudzība.
4.Projekta būvuzraudzība.
5.Projekta publicitāte.
Projekta īstenošanas laikā būs nodrošināti publicitātes pasākumi, saskaņā ar ES un  Latvijas normatīvo aktu prasībām.
Būvuzraugs un autoruzraugs tiek apmaksāts no pašvaldības budžeta. Minētais līdzfinansējums un neattiecināmo izmaksu daļa, kā arī finanšu plūsmas nodrošinājums tiks piešķirts no novada pašvaldības 2013. un 2014. gada budžeta līdzekļiem.
Projekta aktualitātes: 29.10.2013. - Fotofiksācija
22.10.2013. - Fotofiksācija
14.10.2013. - Aktuālā informācija
18.09.2013. - Fotofiksācija
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
< Oktobris 2019 >
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
04
07
08
09
10
11
13
14
15
16
17
20
22
23
24
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017