Piektdiena,  5. jūnijs,  2020
 
Vārda dienas:   Igors, Ingvars, Margots
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Notiek projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Pampāļu pagasta Pampāļu ciemā” īstenošana

27. jūnijs 2012 2012 drukāt

2011. gada 14.oktobrī, Rīgā, starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Pampāļu pagasta pārvaldi tika parakstīta vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/064/001 par Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Saldus novada Pampāļu pagasta Pampāļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu.
Vienošanās ietvaros paredzēts:

• Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija.

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā samazināsies dzeramā ūdens noplūdes, līdz ar to samazināsies nelietderīgi izmantotā ūdens daudzums un samazināsies iegūtā ūdens daudzums, rēķinot uz vienu patērētāju.
Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija (Q=100 m3/dnn), t.sk. kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas un spiedvada rekonstrukcija NAI teritorijā.
Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas pārsūknēšanas staciju rekonstrukcija nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstošu kanalizācijas pakalpojumu pieejamību tiem iedzīvotājiem, kas būs pieslēgti kanalizācijas sistēmai, samazinās infiltrāciju un uzlabos elektroenerģijas izmantošanas efektivitāti.
Kanalizācijas pārsūknēšanas staciju rekonstrukcija (2 gab.).
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas pārsūknēšanas staciju rekonstrukcijas rezultātā tiks panākta notekūdeņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām – samazināsies infiltrācija un vidē novadītā piesārņojuma daudzums, uzlabosies energoresursu patēriņa efektivitāte.

Šobrīd ir izstrādāts tehniskais projekts (SIA „DLLK”);
Veikta projekta ekspertīze (SIA „Sal-Energo-PRO”);
Noslēgts autoruzraudzības līgums;
Noslēgts būvuzraudzības līgums;
Notiek iepirkuma procedūras rezultātu izvērtēšana būvniecības darbiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 428 617.43 lati, no tiem attiecināmie izdevumi ir 351 325.76 lati. No tiem LVL 298 626.90 finansē Eiropas Savienība, savukārt, LVL 52 698.86 tiek segti no pašvaldības līdzekļiem.

Projektu plānots realizēt līdz 2013.gada 2.ceturksnim
Sīkākai informācijai:
Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja
Eva Jēkobsone, 29855016,
_________________________________________________________________________
PROJEKTU„SALDUS NOVADA PAMPĀĻU PAGASTA PAMPĀĻU CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA” IETVAROS LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR PAMPĀĻU PAGASTA PĀRVALDE.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Jūnijs 2020
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017