Piektdiena,  5. jūnijs,  2020
 
Vārda dienas:   Igors, Ingvars, Margots
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Notiek projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Pampāļu pagasta Pampāļu ciemā” īstenošana

6. marts 2012 2012 drukāt

Šī gada 14.oktobrī Rīgā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Pampāļu pagasta pārvaldi tika parakstīta vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/064/001 par Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Saldus novada Pampāļu pagasta Pampāļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu.
Vienošanās ietvaros paredzēts:
• Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija.
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā samazināsies dzeramā ūdens noplūdes, līdz ar to samazināsies nelietderīgi izmantotā ūdens daudzums un samazināsies iegūtā ūdens daudzums, rēķinot uz vienu patērētāju.
• Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija (Q=100 m3/dnn), t.sk. kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas un spiedvada rekonstrukcija NAI teritorijā.
Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas pārsūknēšanas staciju rekonstrukcija nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstošu kanalizācijas pakalpojumu pieejamību tiem iedzīvotājiem, kas būs pieslēgti kanalizācijas sistēmai, samazinās infiltrāciju un uzlabos elektroenerģijas izmantošanas efektivitāti.
• Kanalizācijas pārsūknēšanas staciju rekonstrukcija (2 gab.).
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas pārsūknēšanas staciju rekonstrukcijas rezultātā tiks panākta notekūdeņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām – samazināsies infiltrācija un vidē novadītā piesārņojuma daudzums, uzlabosies energoresursu patēriņa efektivitāte.
Projekta kopējās izmaksas ir 428 617.43 lati, no tiem attiecināmie izdevumi ir 351 325.76 lati. No tiem LVL 298 626.90 finansē Eiropas Savienība, savukārt, LVL 52 698.86 tiek segti no pašvaldības līdzekļiem.
Projektu plānots realizēt līdz 2013.gada 2.ceturksnim.

Šobrīd notiek tehniskā projekta izstrāde (SIA „DLLK”), kuru plānots pabeigt līdz 2012.gada 12.martam.
Tehniskā projekta ekspertīzi veica SIA „Sal-Energo-PRO”.
Iepirkuma procedūras būvniecības darbiem, būvuzraudzībai plānots uzsākt 2012.gada 19.martā.
Iepirkuma procedūra autoruzraudzībai tiks veikta 2012.gada 20.aprīlī.


Sīkākai informācijai:
Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja
Eva Jēkobsone, 29855016,
_________________________________________________________________________
PROJEKTU„SALDUS NOVADA PAMPĀĻU PAGASTA PAMPĀĻU CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA” ietvaros LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR PAMPĀĻU PAGASTA PĀRVALDE.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Jūnijs 2020
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017