Piektdiena,  19. aprīlis,  2019
 
Vārda dienas:   Fanija, Vēsma
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
   

  SNP 2017.gada iepirkumi drukāt

  Iesniegšanas termiņš:
  ID nosaukums:
  Iepirkuma nosaukums:
  Procedūras veids:
  Iepirkuma statuss:
  Pēc teritorijas:
  no līdz
  Izsludināts ID nr. Iepirkuma līguma nosaukums Statuss
  2018-01-10 SNP 2018/01 Lielās ielas pārbūve (posmā no Skrundas ielas līdz Dzirnavu ielas satiksmes mezglam) Saldus pilsētā un Novadnieku pagastā, Saldus novadā noslēdzies
  2017-12-29 SNP 2017/62 Tirgotāju un Peldu ielu pārbūve Saldū noslēdzies
  2017-12-20 SNP 2017/65 Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Sporta skolas ēkas pārbūve par sporta halli” noslēdzies
  2017-12-19 SNP 2017/64 Būvprojekta ekspertīze publiskai ēkai “Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūve I un II kārta” pārtraukts
  2017-12-13 NPP 2017/4 Degvielas iegāde Nīgrandes pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
  2017-12-12 AJRPP 2017/4 Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās noslēdzies
  2017-12-11 SNP 2017/60 Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās noslēdzies
  2017-12-11 SNP 2017/63 ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAI noslēdzies
  2017-12-08 EPP 2017/3 Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās noslēdzies
  2017-12-06 PPP 2017/04 Autoceļa Saldus-Pampāļi posma 17,54 km – 24,40 km ziemas uzturēšanas darbi noslēdzies
  2017-11-23 SNP 2017/61 Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi Saldus novada pašvaldības vajadzībām noslēdzies
  2017-10-24 SNP 2017/59 SPORTA SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE PAR SPORTA HALLI noslēdzies
  2017-10-13 SNP 2017/58 Aprīkojuma, inventāra un interjera priekšmetu piegāde un uzstādīšana būvobjektā "Sporta skolas pārbūve par sporta halli, Jelgavas ielā 6, Saldū" noslēdzies
  2017-10-11 SNP 2017/56 Telpu kompleksā uzkopšana noslēdzies
  2017-09-27 SNP 2017/57 SPORTA SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE PAR SPORTA HALLI pārtraukts
  2017-08-30 ZPP 2017/03 Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Zirņu pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
  2017-08-14 SNP 2017/55 Bērnudārza telpu atjaunošanas būvdarbi, Dārza iela 1, Druvā, Saldus novadā noslēdzies
  2017-08-08 SNP 2017/54 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Saldus vidusskolas skolas ēkas pārbūvei noslēdzies
  2017-07-25 NPP 2017/1 Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Saldus novada pašvaldības Novadnieku pagasta pārvaldes autotransportam noslēdzies
  2017-07-25 NPP 2017/2 Pasažieru mikroautobusa (17+1) piegāde Novadnieku pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
  2017-07-24 SNP 2017/53 Kalnsētas parka estrādes skatītāju solu labiekārtošana noslēdzies
  2017-07-21 SNP 2017/52 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Saldus pirmsskolas izglītības iestādēm noslēdzies
  2017-07-12 ZPP 2017/02 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Zirņu pagasta izglītības iestādēm noslēdzies
  2017-07-11 SNP 2017/50 Jumta seguma atjaunošana, bēniņu atjaunošana un siltināšana Saldus pirmskolas izglītības iestādes "Zīlīte" ēkai noslēdzies
  2017-07-11 SNP 2017/51 Vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde objektam -“Skolas telpu vienkāršotā atjaunošana Kalnu ielā 4, Nīgrandes pagastā, Saldus novadā” noslēdzies
  2017-07-11 SNP 2017/49 Cieceres upes tīrīšana no Jelgavas ielas līdz Kalnsētas parkam, esošo ūdens kritņu pārbūve, Saldū noslēdzies
  2017-07-11 NPP 2017/3 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Nīgrandes pagasta izglītības iestādēm noslēdzies
  2017-07-10 PPP 2017/03 Apkures katla nomaiņa Pampāļu pamatskolā noslēdzies
  2017-07-03 SNP 2017/48 Būvuzraudzība objektam „Autoceļa “Gaļas kombināts-Straumēni” pārbūve Saldus pilsētā un Saldus pagastā, Saldus novadā” un “Lietusūdens atvades sistēmas izbūve posmā no a/c Gaļas kombināts – Straumēni līdz Mālkalniem Zirņu pagastā, Saldu novadā” noslēdzies
  2017-07-03 SNP 2017/46 Ietvju pārbūve Jelgavas ielā posmā no Tūristu ielas līdz Kalnsētas ielai, Saldū, un ietves pārbūve Nākotnes ielā, Saldū noslēdzies
  2017-06-26 ZPP 2017/01 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Zirņu pagasta izglītības iestādēm pārtraukts
  2017-06-26 LPP 2017/02 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Lutriņu pamatskolā un pirmsskolas izglītības iestādē “Kāpēcītis” noslēdzies
  2017-06-19 AJRPP 2017/3 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes izglītības iestādēm noslēdzies
  2017-06-19 SNP 2017/45 Tribīņu nojaukšana un stāvlaukuma pārbūve pie Saldus Sporta skolas Jelgavas ielā 6, Saldus pilsētā, Saldus novadā” būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi noslēdzies
  2017-06-16 NPP 2017/2 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Nīgrandes pagasta izglītības iestādēm noslēdzies
  2017-06-16 EPP 2017/01 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ezeres pagasta izglītības iestādēm noslēdzies
  2017-06-15 SNP 2017/43 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Saldus pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm pārtraukts
  2017-06-14 NPP 2017/1 Kurināmās malkas piegāde noslēdzies
  2017-06-13 SNP 2017/44 Vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde objektam -“Skolas telpu vienkāršotā atjaunošana Kalnu ielā 4, Nīgrandes pagastā, Saldus novadā” pārtraukts
  2017-06-13 ZVPP 2017/2 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Striķu pamatskolā noslēdzies
  2017-06-12 SNP 2017/42 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūvei I un II kārta noslēdzies
  2017-06-12 SPP 2017/01 „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Druvas vidusskolā un Pirmskolas izglītības iestādē “Graudiņš”” noslēdzies
  2017-06-12 PPP 2017/02 „ Apkures katla nomaiņa Pampāļu pagasta Centra katlu mājā‘‘ noslēdzies
  2017-06-09 AJŠPP 2017/3 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jaunlutriņu pamatskolā un pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte” noslēdzies
  2017-06-08 PPP 2017/1 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Pampāļu pamatskolā un Pampāļu pirmsskolas izglītības iestādē “Pumpuriņš”” noslēdzies
  2017-06-07 SNP 2017/40 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Sporta laukuma pārbūve, J. Rozentāla iela 19, Saldū noslēdzies
  2017-06-07 SNP 2017/41 Cieceres upes tīrīšana no Jelgavas ielas līdz Kalnsētas parkam, esošo ūdenskritņu pārbūve, Saldū pārtraukts
  2017-06-06 SNP 2017/39 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība skolas ēkas būvniecībai, Lielā iela 31/35 un demontāžas projekta izstrādei noslēdzies
  2017-06-05 SNP 2017/38 Veides meža kapu būvniecība, 1.kārta noslēdzies
  2017-06-02 SNP 2017/37 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Saldus pamatskolā noslēdzies
  2017-05-30 SNP 2017/35 Putnu novērošanas torņa būvniecība noslēdzies
  2017-05-30 SNP 2017/36 BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE PUBLISKAI ĒKAI “STRIĶU PAMATSKOLA” noslēdzies
  2017-05-19 SNP 2017/31 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība skolas ēkas būvniecībai, Lielā iela 31/35 un demontāžas projekta izstrādei pārtraukts
  2017-05-19 SNP 2017/32 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Saldus vidusskolas skolas ēkas pārbūvei pārtraukts
  2017-05-18 SNP 2017/33 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūvei I un II kārta noslēdzies
  2017-05-18 SNP 2017/34 Būvuzraudzība objektam “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Novadnieku, Pampāļu, Zirņu, Zvārdes, Saldus, Kursīšu, Nīgrandes, Vadakstes, Ezeres, Jaunauces, Zaņas un Rubas pagastos" noslēdzies
  2017-05-15 SNP 2017/30 Būvuzraudzība objektam “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Novadnieku, Pampāļu, Zirņu, Zvārdes, Saldus, Kursīšu, Nīgrandes, Vadakstes, Ezeres, Jaunauces, Zaņas un Rubas pagastos" pārtraukts
  2017-05-11 SNP 2017/29 BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE PUBLISKAI ĒKAI “STRIĶU PAMATSKOLA” pārtraukts
  2017-05-09 SNP 2017/26 Vasaras nometņu organizēšana ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/041 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā” ietvaros plānoto aktivitāšu nodrošināšanai 2017. gadā noslēdzies
  2017-05-09 SNP 2017/27 Saldus novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka (t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšana noslēdzies
  2017-05-09 SNP 2017/28 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūvei I un II kārta pārtraukts
  2017-04-26 SNP 2017/25 Vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde objektam -“Skolas telpu vienkāršotā atjaunošana Kalnu ielā 4, Nīgrandes pagastā, Saldus novadā” noslēdzies
  2017-04-20 SNP 2017/22 BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE PUBLISKAI ĒKAI “STRIĶU PAMATSKOLA” pārtraukts
  2017-04-20 SNP 2017/21 ZĀLIENA PĻAUŠANA SALDUS PILSĒTAS TERITORIJĀ 2017.GADĀ noslēdzies
  2017-04-20 SNP 2017/23 Teritorijas izpēte Saldus pilsētas Dzirnavu ielas ražošanas teritorijā Saldus novadā pārtraukts
  2017-04-20 SNP 2017/24 Skatuves konstrukciju, gaismas aparatūras un aprīkojuma, skaņas aparatūras un aprīkojuma, un video ekrānu un aprīkojuma nodrošināšana Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” organizētajos pasākumos noslēdzies
  2017-04-20 KPP 2017/2 Kursīšu pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi noslēdzies
  2017-04-19 AJŠPP 2017/2 JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTU CEĻU UN IELU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI VASARAS SEZONĀ noslēdzies
  2017-04-18 SNP 2017/19 Veides meža kapu būvniecība pārtraukts
  2017-04-18 SNP 2017/20 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība skolas ēkas būvniecībai, Lielā iela 31/35 un demontāžas projekta izstrādei pārtraukts
  2017-04-11 SNP 2017/17 Kalnsētas parka estrādes celiņu atjaunošana, Kalnsētas ielā 32, Saldū noslēdzies
  2017-04-11 SNP 2017/18 Skaņas aparatūras un aprīkojuma uzstādīšana un apkalpošana Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” organizētajos pasākumos pārtraukts
  2017-04-03 SNP 2017/14 Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Novadnieku, Pampāļu, Zirņu, Zvārdes un Saldus pagastos” un "Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Kursīšu, Nīgrandes, Vadakstes, Ezeres, Jaunauces, Zaņas un Rubas pagastos noslēdzies
  2017-04-03 LPP 2017/01 LUTRIŅU PAGASTA PĀRVALDES AUTOCEĻU UN IELU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI noslēdzies
  2017-03-31 SNP 2017/15 BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE PUBLISKAI ĒKAI “STRIĶU PAMATSKOLA” pārtraukts
  2017-03-31 SNP 201716 Teritorijas izpēte Saldus pilsētas Dzirnavu ielas ražošanas teritorijā Saldus novadā pārtraukts
  2017-03-28 SNP 2017/12 Bērnudārza ēkas jumta seguma atjaunošana, Dārza ielā 1, Druvā, Saldus pagastā, Saldus novadā noslēdzies
  2017-03-28 SNP 2017/13 BŪVPROJEKTA “TILTA PĀRBŪVE PĀR CIECERES UPI KULDĪGAS IELĀ, SALDŪ” EKSPERTĪZES PAKALPOJUMI noslēdzies
  2017-03-21 VĻUIPĀ 2017/01 “PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS VECO ĻAUŽU UN INVALĪDU PANSIONĀTAM “ ĀBELES” VAJADZĪBĀM” noslēdzies
  2017-03-10 SNP 2017/11 SPORTA SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE PAR SPORTA HALLI pārtraukts
  2017-02-27 SNP 2017/9 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Saldus vidusskolas skolas ēkas pārbūvei pārtraukts
  2017-02-20 SNP 2017/8 Saldus novada pašvaldības Novadnieku pagasta autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā noslēdzies
  2017-02-13 AJRPP 2017/2 Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi noslēdzies
  2017-02-08 ZPP 2017/1 Kurināmās malkas iegāde Zaņas pagasta pārvaldes vajadzībām noslēdzies
  2017-02-07 SNP 2017/6 Pirmskolas izglītības ēkas telpu Nr. 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Parka iela 4G, Ezere, Ezeres pagastā, Saldus novadā noslēdzies
  2017-02-07 SNP 2017/5 Traktora un agregātu iegāde dabas zinību studijām Striķu pamatskolā noslēdzies
  2017-02-07 SNP 2017/7 Saldus novada p/a "Sociālais dienests", Saldus novada bāriņtiesas un Veco ļaužu un invalīdu pansionāta "Ābeles" darbinieku veselības apdrošināšana noslēdzies
  2017-02-03 KPP 2017/1 KURINĀMĀS MALKAS IEGĀDE KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM noslēdzies
  2017-02-03 SNP 2017/4 Administratīvās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana, “Mežvidi”, Novadnieku pagastā, Saldus novadā noslēdzies
  2017-01-18 SNP 2017/2 Kancelejas preču un biroja papīra piegāde Saldus novada pašvaldības vajadzībām noslēdzies
  2017-01-10 SNP 2017/1 Kancelejas preču un biroja papīra piegāde Saldus novada pašvaldības vajadzībām pārtraukts
  2017-01-10 AJŠPP 2017/1 Kurināmās malkas iegāde Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes vajadzībām noslēdzies
  2017-01-06 ZVPP 2017/1 KURINĀMĀS MALKAS IEGĀDE SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS ZVĀRDES PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM noslēdzies
  2017-01-03 AJRPP 2017/1 KURINĀMĀS MALKAS IEGĀDE APVIENOTĀS JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTU PĀRVALDES VAJADZĪBĀM 2017. gadam noslēdzies
  SNP 2017/10 Aviošova “Lidojumam gatavi” izveide virs Saldus ezera, Saldū noslēdzies
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautā mēram
  Jautā pašvaldībai

  Deklarēt dzīvesvietu
  < Aprīlis 2019 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv


   

  Saldus Novada Vēstis
  2019. gada 5. aprīlis


   


  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017