Svētdiena,  21. aprīlis,  2019
 
Vārda dienas:   Anastasija, Marģers
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
   

  Licencētās makšķerēšanas organizēšana un uzraudzība

  Pakalpojuma īss apraksts Iesniegums ar vēlmi veikt licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu var tikt iesniegts tikai par Saldus novada pašvaldībai piederošām ūdenskrātuvēm. Iesniegumi tiek pieņemti klātienē, pa pastu, izmantojot e-pastu un elektroniskos pakalpojumus. Saldus novada pašvaldības atbildīgie darbinieki reģistrē iesniegumu elektroniskajā dokumentu pārvaldības sistēmā un nodod to pašvaldības vadībai rezolūcijai. Pēc rezolūcijas saņemšanas attiecīgais speciālists sagatavo Lēmuma projektu, kurš tiek izskatīts piekritīgā komisijā, pēc tam komitejā. Lēmumu pieņem pašvaldības lēmējinstitūcija- Dome. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas tiek noslēgts Pilnvarojuma līgums. Saskaņā ar šo līgumu licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizētājs izstrādā konkrētās ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanas nolikumu, saskaņo šo nolikumu ar Zemkopības ministriju un valsts pārvaldes institūcijām, un iesniedz nolikumu atpakaļ pašvaldībai. Pašvaldības lēmējinstitūcija- Dome, pieņem saistošos noteikumus par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu konkrētajā ūdenskrātuvē, nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai, pēc tam saistošos noteikumus publicē Saldus novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Saldus novada vēstis”, un tad tie stājas spēkā.
  Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldū (lobijā) vai Avotu ielā 12, Saldū (3.stavā 301.kab.).
  korespondence
  papīra formātā
  Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
  elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē
  Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
  tālrunis 63807283, 63807916
  e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
  www.saldus.lv Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.
  Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Lejupielādēt iesniegumu
   
  * iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Zvejniecības likums
  2. likums “Par pašvaldībam”
  3. Dokumentu juridiskā spēka likums
  4. Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr.799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”.
   
  Pakalpojuma maksa Bezmaksas pakalpojums
   
  Atbildīgais speciālists Lēmuma projektu, līguma, saistošo noteikumu izstrādei -
  Valdis DĪRIŅŠ, galvenais jurists, , 63807283

  Atskaišu, vides resursu kontrole, nolikuma darbības laika termiņa kontrole - Zane ŠTENCELE, vides pārvaldes speciāliste, , 63807916
   
  Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
  klātienē Striķu ielā 3, Saldū, vai Avotu ielā 12, Saldū
  Pirmdienās: 08:00 – 18:00
  Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
  Piektdienās: 08:00 – 16:00
  korespondence norādītajā pasta adresē
  elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
  Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš Iesniegums par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu tiek izskatīts mēneša laikā, un Domes lēmuma izraksts saņemams piecu darba dienu laikā pēc Domes sēdes protokola parakstīšanas. Līgums parakstāms vienlaicīgi ar Domes lēmuma izraksts saņemšanu.
  Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanas pieprasītāja nolikuma izstrādes un saskaņojuma saņemšanas laiki atkarīgi no paša  licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizētāja.
  Pēc saskaņotā nolikuma saņemšanas pašvaldībā, saistošie noteikumi tiek pieņemti mēneša laikā. Domes lēmuma izraksts par saistošo noteikumu pieņemšanu saņemams piecu darba dienu laikā pēc Domes sēdes protokola parakstīšanas.
   
   
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautā mēram
  Jautā pašvaldībai

  Deklarēt dzīvesvietu
  < Aprīlis 2019 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv


   

  Saldus Novada Vēstis
  2019. gada 5. aprīlis


   


  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017