Ceturtdiena,  21. marts,  2019
 
Vārda dienas:   Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
   

  Vietvārdu vai oficiālo paralēlnosaukumu piešķiršana

  Pakalpojuma īss apraksts Pašvaldība piešķir oficiālos vietvārdus un oficiālos paralēlnosaukumus, maina vietvārdu statusu un precizē to rakstības formas adresācijas objektiem un nekustamajiem īpašumiem. 
  Pakalpojumu pieprasa, ja nepieciešams piešķirt nosaukumu jaunveidojamam nekustamajam īpašumam vai mainīt jau esošu nekustamā īpašuma nosaukumu. Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta ceturto daļu, nosaukumi novada teritoriālajā iedalījumā — novada pilsētā vai novada pagastā — nedrīkst atkārtoties
  Pakalpojumu var pieprasīt Nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī iepriekš minēto personu pilnvarotās personas.
  Iesniedzamie dokumenti Īpašuma tiesības apliecinošs dokuments/dokumenti    
  Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz Saldus novada būvvaldē,7.kab.,  Striķu ielā 3, Saldū.
  Pirmdienās: 08:00-12:00 un 13:00-18:00
  Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00-12:00 un 13:00-17:00
  Piektdienās: 08:00-12:00 un 13:00-16:00
  korespondence
  papīra formātā
  Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
  elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē  
  Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu
  tālrunis 63807264, 63807273
  e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
  Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Lejupielādēt veidlapu Z08
   
  * iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Iesniegumu likums
  2. Informācijas atklātības likums
  3. Dokumentu juridiskā spēka likums
  4. Elektronisko dokumentu likums
  5. Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 
  6. Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām"
  7. Administratīvā procesa likums (64.pants)
  8. Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumi Nr.50  "Vietvārdu informācijas noteikumi" 
  9. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
  Pakalpojuma maksa Bezmaksas pakalpojums
   
  Atbildīgais speciālists Daiga GUDRIĶE, Saldus novada būvvaldes galvenā zemes ierīkotāja, , 63807273
  Daiga DAGA, Saldus novada būvvaldes zemes ierīkotāja, , 63807273
  Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
  klātienē Saldus novada būvvaldē, Striķu ielā 3, Saldū,
  Pirmdienās: 08:00-12:00 un 13:00-18:00
  Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00-12:00 un 13:00-17:00
  Piektdienās: 08:00-12:00 un 13:00-16:00
  korespondence norādītajā pasta adresē
  elektroniskais pasts Lēmumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš 30 dienas
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautā mēram
  Jautā pašvaldībai

  Deklarēt dzīvesvietu

  PIESAKIES JAU TAGAD!
  < Marts 2019 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  11


   

  Saldus Novada Vēstis
  2019. gada 7. marts


   


  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017