Ceturtdiena,  21. marts,  2019
 
Vārda dienas:   Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
   

  Starpgabala atsavināšana

  Pakalpojuma īss apraksts Persona, kura vēlas atsavināt pašvaldībai piederošo zemes starpgabalu, kas pieguļ viņa zemes gabalam, iesniedz pašvaldībā iesniegumu. Saskaņā ar Saldus novada domes lēmumu, zemes starpgabals tiek piedāvāts iegādāties visiem piegulošo zemju īpašniekiem. Ja uz zemes starpgabala atsavināšanu piesakās vairāki piegulošo zemju īpašnieki, viņu starpā tiek rīkota izsole.
  Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū vai attiecīgajā pagasta pārvaldē, kurā starpgabals atrodas (pagasta pārvalžu kontaktinformācija interneta vietnē:  http://www.saldus.lv/pasvaldiba/parvaldes/ )
  korespondence papīra formātā Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801 vai uz attiecīgās pagasta pārvaldes adresi
  tālrunis 63807280 vai attiecīgās pagasta pārvaldes tālrunis
  e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei"
  www.saldus.lv Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Lejupielādēt iesniegumu
   
  * iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums
  2. Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumi Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"
  Pakalpojuma maksa Bezmaksas pakalpojums
   
  Atbildīgais speciālists Juris SĪLIS (Saldus pilsēta), jurists, , 63807442
  Ina VĪTOLA (Saldus novada pagasti), , 63807442
  Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja iesniegumā nav norādīts – atbilde tiek nosūtīta korespondences veidā.
  klātienē Striķu ielā 3, Saldū
  Pirmdienās: 08:00 – 18:00
  Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00-17:00
  Piektdienās: 08:00 – 16:00
  korespondence norādītajā pasta adresē
  elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas) Iestāde atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas iesnieguma iesniedzējs tiek informēts par iesniegtā iesnieguma virzības gaitu
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautā mēram
  Jautā pašvaldībai

  Deklarēt dzīvesvietu

  PIESAKIES JAU TAGAD!
  < Marts 2019 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  11


   

  Saldus Novada Vēstis
  2019. gada 7. marts


   


  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017