Piektdiena,  19. aprīlis,  2019
 
Vārda dienas:   Fanija, Vēsma
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
   

  Pašvaldības stipendijas piešķiršana

  Pakalpojuma īss apraksts Saldus novada pašvaldības stipendija ,,Medusmaize” (turpmāk tekstā - Stipendija) tiek izmaksāta no Saldus novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Stipendijas mērķis - finansiāli atbalstīt Saldus novada pašvaldības jauniešu izglītības pieejamību ikvienā Latvijas augstskolā. Stipendija paredzēta ikvienam Saldus novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam (vismaz vienu gadu) 12. klases vai profesionālās vidusskolas absolventam, kurš ir reģistrējies pilna laika klātienes studijām jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā kārtējā mācību gadā.
  Katra akadēmiskā gada sākumā tiek piešķirtas 4 stipendijas 4 jauniešiem visas bakalauru studiju programmas periodā. Stipendijas apmērs ir 142 euro (viens simts četrdesmit divi euro) mēnesī, 10 (desmit) mēnešus vienā akadēmiskajā gadā (septembris- jūnijs) atkarībā no bakalaura studiju programmas ilguma.
  Ar stipendijas nolikumu var iepazīties Saldus mājas lapā.
   
  Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu ar pielikumiem iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldū (lobijā) vai Avotu ielā 12, Saldū (3.stavā 301.kab.).
  korespondence
  papīra formātā
  Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
  elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē
  Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
  tālrunis 63807280, 63807900
  e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
  www.saldus.lv Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.
   
  Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Augšuplādējamie dokumenti pieteikumam on-line sistēmā www.fonds.lv.
  Pievienojamie dokumenti:
  - LU Fonda noteikta parauga aizpildīta pieteikuma anketa (ietilpst motivācijas vēstule).
  - LU Fonda noteikta parauga CV atbilstoši EIROPASS prasībām.
  - Viena rekomendācija no vidējās izglītības iestādes direktora, ārpusskolas vai interešu izglītības iestādes vadītāja, vai citas nozares, kurā darbojas pretendents, pārstāvja pēc stipendijas pretendenta ieskatiem.
  - Citi dokumenti pēc stipendijas pretendenta ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendenta pieteikumu.
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti Stipendiju fonda nolikums
  Pakalpojuma maksa Bezmaksas pakalpojums
   
  Atbildīgais speciālists Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Linda Gruze, tālr.26419964, e-pasts
  Pašvaldības kontaktpersona: Saldus novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dubra, tālr. 26413323, 63807270, e-pasts: .     
  LU Fonda kontaktpersona: izpilddirektore Laila Kundziņa - Zvejniece, tālr. 67244120, e-pasts: .
  Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
  klātienē Pretendentu intervijas klātienē:  LU Fonda telpās Rīgā vai Saldus novada pašvaldības telpās
  Stipendijas piešķiršana, rezultātu paziņošana:  Ziņa e-pastā par saņemšanu/nesaņemšanu
  Līgumu slēgšana ar stipendiātiem
  Stipendiātu rakstiskas atskaites LU Fondam un Saldus novada pašvaldībai - divas reizes gadā
  korespondence Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov., LV- 3801
  elektroniskais pasts
   
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš Pašvaldība piešķir naudas līdzekļus četrām jaunām Saldus novada pašvaldības stipendijām „Medusmaize” 2016./2017.akadēmiskajā gadā un turpina piešķirt naudas līdzekļus 2013./2014. mācību gada stipendiātiem un 2014./2015. mācību gada stipendiātiem arī  2015./2016. mācību gada stipendiātiem, ja ir izpildītas stipendijas saņemšanas prasības. (skat. www.saldus.lv)
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautā mēram
  Jautā pašvaldībai

  Deklarēt dzīvesvietu
  < Aprīlis 2019 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv


   

  Saldus Novada Vēstis
  2019. gada 5. aprīlis


   


  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017