Piektdiena,  19. aprīlis,  2019
 
Vārda dienas:   Fanija, Vēsma
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
   

  Bērnu reģistrēšana pirmsskolas izglītības iestādēs

  Pakalpojuma īss apraksts Vecāku iesniegumu par bērnu reģistrēšanu un uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē  pieņem klātienē - pirmsskolas izglītības iestādē. Saldus novada  pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes  vadītājs (vai skolas direktors, ja tajā ir pirmsskolas izglītības grupas) reģistrē pieteikumu Bērnu reģistrācijas žurnālā un  datus par bērnu ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā. Speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē bērnu uzņem ar vecāku iesniegumu un pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.
  Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Vecāki izvēlējušies pirmsskolas izglītības iestādi/ grupu iesniedz rakstisku iesniegumu iestādes vadītājam/skolas direktoram
  Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Lejupielādēt iesniegumu
   
  * iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti Saldus novada pašvaldības 27.04.2017. saistošie noteikumi Nr. 9
  Par bērnu reģistrēšanas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādēs
   
  Pakalpojuma maksa Bezmaksas pakalpojums
   
  Atbildīgais speciālists Ieva RĪTIŅA-BRŪVERE, pirmsskolas izglītības un bērnu tiesību aizsardzības speciāliste, , 63807954;
  Izglītības iestāžu vadītāji (koordinātes skat. www.saldus.lv ).

   
  Pakalpojuma saņemšanas veids klātienē Pirmsskolas izglītības iestādes / skolas darba laikā
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš Izglītības iestādēs pirmsskolas grupu komplektēšana notiek ik gadu no 1. jūnija līdz 31. augustam un to veic izglītības iestādes vadītājs. Vadītājs informē vecākus par bērna uzņemšanu izglītības iestādē un termiņu, kādā iesniedzami dokumenti (telefoniski vai izsūtot vēstuli).
   
   
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautā mēram
  Jautā pašvaldībai

  Deklarēt dzīvesvietu
  < Aprīlis 2019 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv


   

  Saldus Novada Vēstis
  2019. gada 5. aprīlis


   


  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017