Ceturtdiena,  21. marts,  2019
 
Vārda dienas:   Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
   
  Pakalpojuma nosaukums Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošu sociālo dzīvokli
  Pakalpojuma īss apraksts Tiesības īrēt sociālo dzīvokli ir sociāli maznodrošinātām (trūcīgām) vai sociāli mazaizsargātām personām, kuras:
  • īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli (esošas īres līgums tiek izbeigts un noslēgts sociālā dzīvokļa īres līgums);
  • ir bāreņi;
  • ir vientuļi pensionāri (šīm personām ir jābūt deklarētai dzīvesvietai Saldus novadā vismaz vienu gadu);
  • ir vientuļas personas ar invaliditāti (šīm personām ir jābūt deklarētai dzīvesvietai Saldus novadā vismaz vienu gadu).
   
  Sociālā dzīvokļa īrnieks apmaksā 50% no īres un apsaimniekošanas maksas, atkritumu apsaimniekošanas, kanalizācijas, aukstā un siltā ūdens padevi, maksas par siltumu. Par citiem pakalpojumiem sociālā dzīvokļa īrnieks maksā 100% apmērā.
   
  Sociālajā dzīvoklī var dzīvot tikai īrnieka laulātais, īrnieka un īrnieka laulātā nepilngadīgie bērni.
  Sociālajam dzīvoklim ir platības ierobežojums:
  - dzīvoklim, kurā dzīvo vairākas personas, 20m2 uz pirmo personu un 15m2 uz katru nākamo personu;
  - vienistabas dzīvoklim, kurā dzīvo viena persona, — 35m2.

  Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un līguma termiņu pagarina, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli. Sociālā dzīvokļa izīrēšana un īres līguma termiņa pagarināšana notiek uz iesnieguma un Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas lēmuma pamata. Sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim nosaka ar Saldus novada domes lēmumu.
  Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novadā vai Saldus novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.
  korespondence
  papīra formātā
  Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
  elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē
  Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
  tālrunis 62304365, 63807280
  e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
  www.saldus.lv Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijai, atbildi saņemot e-pastā.
  Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Reģistrēšana palīdzības reģistrā, dzīvokļa/sociālā dzīvokļa izīrēšana, maiņa
   
  Sociālā dzīvokļa izīrēšana personai, kura īrē pašvaldības dzīvokli
   
   
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
  2. Likums “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
  3. Saldus novada domes 2017.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr.18 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Saldus novadā
  Pakalpojuma maksa Bezmaksas pakalpojums
   
  Atbildīgais speciālists Elīna Vilmane-Meženiece, juriste, , 62304365
  Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
  klātienē Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novadā, vai Saldus novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.
  Pirmdienās: 08:00 – 18:00
  Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
  Piektdienās: 08:00 – 16:00
  Korespondence
   
  norādītajā pasta adresē
  elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
  Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš Lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu, sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu un atcelšanu pieņem Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas sēdē. Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas lēmuma izraksts tiek sagatavots  5 darba dienu laikā  pēc komisijas sēdes.
  Ja dzīvoklim nav noteikts sociālā dzīvokļa statuss, to nosaka ar Saldus novada domes lēmumu.
   

   
   

   
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautā mēram
  Jautā pašvaldībai

  Deklarēt dzīvesvietu

  PIESAKIES JAU TAGAD!
  < Marts 2019 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  11


   

  Saldus Novada Vēstis
  2019. gada 7. marts


   


  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017