Otrdiena,  11. augusts,  2020
 
Vārda dienas:   Liega, Olga, Zigita, Zita
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Saldus novada domes sēdē tika apstiprināti vairāki projektu pieteikumi

29. septembris 2017, 15:32 2017 drukāt
Saldus novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Kronberga informē par plānotajiem un 28. septembra domes sēdē apstiprinātajiem projektu iesniegumiem.
Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Kronberga
Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Kronberga
I
Saldus novada pašvaldība 22. septembrī ir iesniegusi izvērtēšanai projekta “Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas dienvidu daļā, pārbūvējot publisko infrastruktūru” pieteikumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.
Projekta pieteikuma plānotais iesniegšanas termiņš – 2017. gada 25. septembris.
Projekta īstenošanas laiks: 2018. gads - 2019. gads
Projekta mērķis: Attīstīt uzņēmējdarbības vidi Saldus pilsētas dienvidu daļā, uzlabojot publiskās infrastruktūras kvalitāti un nodrošinot vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.
Projekta aktivitātes:
Publiskās infrastruktūras pārbūves projektā plānota 1,5 km Lielās ielas pārbūve, ietverot gājēju-veloceliņu posmā no Skrundas ielas līdz Dzirnavu ielas pieslēguma aplim, ielas apgaismojuma pārbūvi un divu publisku stāvlaukumu izbūvi. Apakšzemes komunikācijas: lietus ūdens kanalizācijas tīklu un drenāžas izbūvi, ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un elektronisko sakaru ārējo tīklu pārbūvi (pašvaldības), lai novērstu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras bojāšanās risku un jaunu posmu izbūvi nodrošinot sabiedriskā pakalpojuma pieejamību.
Projekta budžets: projekta kopējās izmaksas – 3 891 377,28 EUR, kur ERAF finansējums – 1 769 000,00 EUR, Pašvaldības/publiskais finansējums – 2 044 333,16 EUR un Valsts budžeta dotācija – 78 044,12 EUR;
 
II
Saldus novada pašvaldība sadarbībā ar Vadakstes, Jaunauces, Rubas, Jaunlutriņu, Šķēdes un Zirņu pagastu pārvaldēm gatavo un līdz 4.10.2017. plāno iesniegt projekta “Āra trenažieru uzstādīšana Saldus novada Vadakstes, Jaunauces, Rubas, Jaunlutriņu, Šķēdes un Zirņu pagastos” pieteikumu LEADER programmas 2. rīcības virziena Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietas potenciāla attīstības iniciatīvām apakšpasākuma aktivitātes Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai ietvaros. Projekta konkursa mērķis – sniegt atbalstu kopienas vajadzībām pieprasītām vietas potenciāla attīstības iniciatīvām.
Projekta īstenošanas laiks: no 2018. gada 1. marta līdz 2018. gada 31. augustam.
Projekta budžets: 19 215,74 EUR.
 
III
Saldus novada pašvaldība sadarbībā ar Vadakstes pagasta pārvaldi gatavo un līdz 4.10.2017. plāno iesniegt projekta “Apkures sistēmas izbūve Vadakstes pagasta Tautas namā” pieteikumu LEADER programmas 2. rīcības virziena apakšpasākuma aktivitātes Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību ietvaros. Projekta konkursa mērķis – sniegt atbalstu kopienas vajadzībām pieprasītām vietas potenciāla attīstības iniciatīvām.
Projekta īstenošanas laiks: no 2018. gada 3. aprīļa līdz 2018. gada 31. augustam.
Projekta budžets: 19873,54 EUR.
 
IV
Saldus novada pašvaldība sadarbībā ar Nīgrandes pagasta pārvaldi gatavo un līdz 4.10.2017. plāno iesniegt projekta “Nīgrandes pagasta dienas centra paplašināšana” pieteikumu LEADER programmas 2. rīcības virziena Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietas potenciāla attīstības iniciatīvām apakšpasākuma aktivitātes Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību ietvaros. Projekta konkursa mērķis – sniegt atbalstu kopienas vajadzībām pieprasītām vietas potenciāla attīstības iniciatīvām.
Projekta īstenošanas laiks: no 2018. gada 1. marta līdz 2018. gada 20. decembrim.
Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros plānots paplašināt Nīgrandes pagasta dienas centru, papildinot to ar piecām darba telpām.
Projekta budžets: 33 608,78 EUR.
 
V
SIA “EKODOMA” sagatavotais projekts “COMPETE4SECAP”, kurā Saldus novada pašvaldība ir iekļauta kā partneris, ir apstiprināts un projekta īstenošana tiek uzsākta 1.10.2017.
Projektam mērķis ir: Nodrošināt Ilgtspējīga enerģijas rīcības plāna papildināšanu ar aktivitātēm uz 2030. gadu, kā arī efektīvu plāna īstenošanu pašvaldībā, ieviešot un sertificējot energopārvaldības sistēmu (ISO 50001) un organizējot enerģijas taupīšanas sacensības darbiniekiem.
Projekta koordinatori: SIA “EKODOMA”
Piedalās 10 ES dalībvalstis: DE, FR, HU, IT, HO, LV, ES, CY
Īstenošanas laiks: 1.10.2017 – 30.09.2020.
Pieejamais atbalsts no projekta:
  1. Tiek izstrādāta un sertificēta energopārvaldības sistēma (atbilstoši ISO 50001),  projekts sedz 1500 EUR no sertificēšanas izmaksām. Bezmaksas iespēja lietot interneta vietnē pieejamo Enerģijas monitoringa platformu (www.energoplanosana.lv) datu analīzei par pašvaldības ēkām, transportu un ielu apgaismojumu.
  2. Tiks atjaunots un izstrādāts Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns (IEKRP).
  3. Tiks identificētas trīs pašvaldības ēkas, kuras piedalīsies enerģijas taupīšanas sacensībās. Tiks sniegtas apmācības Enerģijas monitoringa platformas izmantošanai, kā arī apmācības un pieredzes apmaiņas braucieni energoefetīva enerģijas patēriņa jomā. Tiks veikta ēkas dalībnieku apmācība, kas piedalās sacensībās. Atbalsta materiālu izveide un mērinstrumentu iegāde – enerģijas taupīšanas sacensību ieviešanai pašvaldības ēkās tiks sagatavoti atbalsta materiāli un mērierīces.
Pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai nav nepieciešams.
 
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Augusts 2020
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017