Svētdiena,  29. marts,  2020
 
Vārda dienas:   Agija, Aldonis
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Paziņojums

25. aprīlis 2018, 13:33 2018 drukāt
Saldus novada pašvaldības Saldus pagasta pārvalde paziņo, ka, pamatojoties uz Saldus novada domes lēmumu, ar šā gada 31. maiju izbeidz  sniegt pakalpojumu dzeramā ūdens piegādē un kanalizācijas ūdeņu savākšanā Jūsu īpašumam. 
Līdz ar to tiek izbeigts starp mums noslēgtais līgums par iepriekšminēto pakalpojumu saņemšanu.
Paldies par līdzšinējo sadarbību! Aicinām maksājumus par ūdens un kanalizācijas patēriņu līdz 31.05.2018. veikt  Saldus pagasta pārvaldes kasē  vai ieskaitīt Saldus pagasta pārvaldes kontā.
Ja rodas jautājumi par pakalpojumu sniedzēju maiņu, droši zvaniet vai rakstiet mums.
 Ilze Kļava, Saldus  pagasta pārvaldes vadītāja
Tel.29115267, CreateMText('lv','saldus','ilze.klava')">
 
SIA “Saldus komunālserviss” paziņo, ka ar Saldus novada pašvaldību ir noslēgts līgums Nr.315 no 17.04.2018. par sabiedrisko  ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Saldus novada pagastos.  Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu Saldus pagasta teritorijā  (dzeramā ūdens piegādi  un notekūdeņu novadīšana, attīrīšana) uzsāksim ar 2018. gada 1. jūniju.

Pakalpojumu Saldus pagasta Druvas ciemā sniegsim pa Saldus novada domes apstiprināto pakalpojuma maksu, kura ir tāda pati kā pēdējos mēnešos iekasētā Saldus pagasta pārvaldē:
  • Dzeramā ūdens piegāde 0.69 euro/m3 bez PVN (0.83 euro/m3 ieskaitot  PVN);
  • Kanalizācijas izmaksas 0.50 euro/m3 bez PVN (0,61 euro/m3 ieskaitot PVN).
Sagatavošanās periodā:
  1. slēgsim līgumus ar pakalpojuma lietotājiem (daudzdzīvokļu mājās slēgsim tikai vienu līgumu – ar mājas pilnvaroto personu),
  2. uzstādīsim/nomainīsim ūdens skaitītājus uz ūdensvada ievada,
  3. apsekosim un iepazīsimies ar ūdensvada un kanalizācijas trasēm, būvēm un iekārtām.
Lūgums visiem dzeramā ūdens un kanalizācijas lietotājiem aizpildīt SIA “Saldus komunālserviss” iesnieguma veidlapu, atdodot to mūsu darbiniekiem, kuri veiks skaitītāja uzstādīšanu/nomaiņu vai atstājot to Saldus pagasta pārvaldes kasē vai SIA “Saldus komunālservis” abonentu daļā Mazā ielā 6, Saldū, lai raitāk ritētu līgumu slēgšana.
 
Līgumu slēgšana notiks no 01.05.2018. līdz 30.05.2018. darba dienās no 8.00-12.00 un no 13.00-17.00 abonentu daļā Mazā ielā 6, Saldū, kontakttelefoni 27088306,  63807453 un Saldus pagasta pārvaldes telpās 21. maijā no 8.00 līdz 18.00 un22., 23., 24.,25.maijā no 8.00 līdz 16.00.

Ierodoties uz līgumu slēgšanu ņemt līdzi īpašuma piederības apliecinošu dokumentu, personu apliecinošu dokumentu, pilnvaru par tiesībām parakstīt dokumentus, ja tos slēgs cita persona.

Pakalpojuma lietotājiem, kuri nebūs noslēguši līgumu ar SIA “Saldus komunālserviss”, netiks uzsākta ūdens padeve ar 01.06.2018. līdz brīdim, kad tiks noslēgts pakalpojuma līgums.

Jautājumu gadījumā zvanīt Pēterim Dubram, tel.29713718.

Cerot uz veiksmīgu sadarbību,
Jānis Blūms, SIA “Saldus komunālserviss”
valdes priekšsēdētājs
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Marts 2020
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017