Otrdiena,  11. augusts,  2020
 
Vārda dienas:   Liega, Olga, Zigita, Zita
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai

4. oktobris 2017, 13:29 2017 drukāt
Paziņojums par būvniecības ieceres “Liellopu kūts kompleksa būvniecību” Saldus novada Lutriņi pagastā uz zemes vienības “Liepnieki” (kadastra nr. 8466 003 0257) nodošanu publiskai apspriešanai.
BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:
SIA ’’Lutriņi’’, reģ. Nr. 48503000558
Juridiskā adrese: Vārpas, Lutriņu pag., Saldus novads, LV-3861
Tālr.: +371 22019275
 
PROJEKTĒTĀJS:
SIA "SS Project", būvk. reģ. Nr.: 12724 
Kvēles iela 15 k-15-40, Rīga
Tālr.: +371 26825900
 
Publiskās apspriešanas periods no 2017. gada 4. oktobra līdz 2017. gada 1.   novembrim.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises laiks un vieta: 2017. gada 23. oktobris plkst. 17:00, Saldus novada pašvaldības Lutriņi pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā “Pagasta māja”, Lutriņu pagasts, Saldus novads.
Ar būvniecības dokumentāciju var iepazīties Saldus novada būvvaldē, Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novadā, darba laikā P.8:00-18:00, O., T., C. – 8:00-17:00, P.8:00-16:00.
Atsauksmes var iesniegt līdz 2017. gada 1. novembrim Saldus novada būvvaldē, Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novadā, darba laikā P.8:00-18:00, O., T., C. – 8:00-17:00, P.8:00-16:00.
 
Būvniecības ieceres vispārējs raksturojums:
Liellopu kūts:
 • Galvenais lietošanas veids – CC 12710105;
 • apbūves laukums – 4137.7 m2;
 • ēkas kopējā platība – 4088.5 m2;
 • ēku stāvu skaits – 1;
 • ēkas kubatūra – 26842 m3;
 • ēkas grupa – II grupa;
 • ēkas ugunsnoturības pakāpe – U1b.
Slaukšanas zāle:
 • Galvenais lietošanas veids – CC 12710105;
 • apbūves laukums – 787.1 m2;
 • ēkas kopējā platība – 777.2 m2;
 • ēku stāvu skaits – 1;
 • ēkas kubatūra – 3615 m3;
 • ēkas grupa – II grupa;
 • ēkas ugunsnoturības pakāpe – U3.
Veterinārās aprūpes korpuss:
 • Galvenais lietošanas veids – CC 12710105;
 • apbūves laukums – 1987.9 m2;
 • ēkas kopējā platība – 1962.7 m2;
 • ēku stāvu skaits – 1;
 • ēkas kubatūra – 12887 m3;
 • ēkas grupa – II grupa;
 • ēkas ugunsnoturības pakāpe – U3.
Kūtsmēslu krātuve:
 • Galvenais lietošanas veids – CC 2420;
 • apbūves laukums – 4430.5 m2.
 • Skābbarības tranšejas:
 • Galvenais lietošanas veids – 2112;
 • apbūves laukums – 3120.0 m2.
Ugunsdzēsības dīķis:
 • Galvenais lietošanas veids – 2420;
 • apbūves laukums – 387.0 m2.
Teritorijas raksturojums
Liellopu novietne

Liellopu novietne paredzēta 416 slaucamajām govīm.
Ēkas apdares materiāli tiek izvēlēti atbilstoši ēkas funkcionālajam pielietojumam. Liellopu kūts gala sienas ir apšūtas ar sendviča tipa poliuretāna ārsienu paneļiem. Sānu sienas daļēji ir aizklātas ar paceļamiem/nolaižamiem vēja aizkariem uz augstspiedienā imprignēta koka karkasa. Sānu sienas, vietām starp aizkariem un galos ir apšūtas ar koka dēļiem “trīnītī”. Jumts balstīts uz metāla rāmja karkasa un „zet” jumta sijām. Jumts – sendviča tipa siltināti paneļi ar akmens vates pildījumu. Cokols tiek siltināts ar ekstrudētu putupolistirolu un apmests, krāsots pelēkā krāsā.
Abos ēkas galos pret visām mēslu ejām ir paredzēti siltināti segmenta industriālie vārti ar ķēžu piedziņas mehānismu. Abos galos pret barības galdu ir paredzēti siltināti segmenta industriālie vārti ar elektropiedziņu un tālvadības pulti. Visām palīgtelpām ir paredzētas siltinātas metāla vai PVC ārdurvis.

Slaukšanas zāle:
Slaukšanas zālē paredzēta „Paralēlā” tipa slaukšanas iekārta ar 10 slaukšanas vietām katrā pusē, uzgaidāmais laukums un palīgtelpas. Zem slaukšanas zāles izvietos tehniskais pagrabs tehnoloģisko iekārtu izvietošanai, lai būtu ērtāka to apkalpošana.
Ēkas apdares materiāli tiek izvēlēti atbilstoši ēkas funkcionālajam pielietojumam. Slaukšanas zāles palīgtelpu ārsienas ir apšūtas ar sendviča tipa poliuretāna ārsienu paneļiem, bet uzgaidāmā laukuma sānu sienas ir apšūtas ar koka dēļiem “trīnmītī”. Uzgaidāmā laukuma sānu sienas daļēji ir aizklātas ar paceļamiem/nolaižamiem vēja aizkariem. Jumts balstīts uz metāla rāmja karkasa un „zet” jumta sijām. Jumts virs uzgaidāmā laukuma un ejām – šķiedrcementa loksnes, bet jumta virs slaukšanas zāles un palīgtelpām - sendviča tipa siltināti paneļi. Uzgaidāmajam laukumam cokols tiek atstāts dabīgi veidņots dz/betons, bet slaukšanas zālei un palīgtelpām siltināts ar ekstrudētu putupolistirolu un apmests, krāsots pelēkā krāsā.
Visām palīgtelpām ir paredzētas siltinātas metāla vai PVC ārdurvis. Ēkas sānos  pret mēslu ejām ir paredzēti uz augšu savelkami PVC auduma vārti ar ķēžu piedziņas mehānismu.

Veterinārās aprūpes korpuss:
Veterinārās aprūpes korpusā paredzētas 48 guļvietas cietstāvošajām govīm, 21 guļvietas īslaicīgās aprūpes grupā un 23 guļvietas telēm ar lielo grūsnību, kā arī trīs aprūpes boksi 8-10 govīm un četri atnešanās boksi katrā pa 3-5 govīm. 
 Ēkas apdares materiāli tiek izvēlēti atbilstoši ēkas funkcionālajam pielietojumam. Vet. aprūpes korpusa gala sienas un sānu sienu augšējās daļas ir apšūtas ar koka dēļu klāju “trīnītī”. Sānu sienas daļēji ir aizklātas ar paceļamiem/nolaižamiem vēja aizkariem. Jumts balstīts uz metāla rāmja karkasa un „zet” jumta sijām. Jumts – šķiedrcementa loksnes. Cokols tiek atstāts dabīgi veidņots dz/betons.
Ēkas galos pret visām mēslu ejām un barības galdu ir paredzēti uz augšu savelkami PVC auduma vārti ar ķēžu piedziņas mehānismu. Visām palīgtelpām ir paredzētas siltinātas ārdurvis.
Piebrauktuve.
Teritorijas piekļūšana tiek organizēta ar esošajiem un jauniem teritorijas iekšējiem ceļiem un laukumiem, kur iekšējie ceļi nevienā vietā nav šaurāki par 4m. Laukumi un iekšējie ceļi ir ar ar cieto – betona segumu un mīksto – šķembu segumu (skatīt. Ģenerālplānā).

Ārējie inženiertīkli.
Ūdensapgāde – tiek paredzēts jauns dziļurbums ar debetu 2.5 l/sek, kas tiek pieslēgts pie slaukšanas zāles. Sūkņa automātiku paredzēts izvietot dz/betona grodu akā virs urbuma. Dziļurbuma sūkni aprīkot ar frekveņču regulātoru, lai nodrošinātu vienmērīgu un nemainīgu ūdens spiedienu.
Saimnieciskā kanalizācija – tiek paredzētas divas hermētiskas dz/betona grodu izsmeļamās akas ar tilpumu 2x4.5m3, kas savstarpēji savienotas virknē ar pārplūdi.
Ārējā kanalizācija – kūtsmēsli no priekškrātuves ar centrbēdzes sūkni pa dn160 PN10 spiedvada cauruli tiek pārsūknēti uz kūtsmēslu krātuvi.
Ārējie elektrotīkli – tiek risināti atsevišķā projektā.

Iekšējie inženiertīkli.
Ūdensapgāde – ūdens no artēziskā urbuma tiek pieslēgts pie galvenā ūdens kolektora, no kura bez speciālas attīrīšanas tiek nobarotas visas govju dzirdnes. Uz visām tehnoloģiskajām iekārtām, kur nepieciešams ūdens vispirms tiek sagatavots un attīrīts ūdens mīkstināšanas un atdzelžošanas iekārtās. Uz katru dzirdni atsevišķi tiek vilkts apakšzemes ūdensvads.
Ventilācija – kūts daļā paredzēta dabīgā ventilācija, ar regulējamiem kores skursteņiem un regulējamiem sānu aizkariem. Palīgtelpās paredzēta mehāniskā ventilācija.
Apkure – cietā kurināmā katls un siltums no piena rekuperācijas sistēmas.
Elektroapgāde – Galvenais apgaismojums paredzēts ar LED tipa gaismas ķermeņiem. Datorsistēmām un iekārtu automātikām paredzēts pieslēgt UPS iekārtu. Ilgstošai alternatīvai elektroapgādes barošanai paredzēts ārējais dīzeļģenerātors. Visas metāla konstrukcijas un metāla iekārtas tiek pieslēgtas pie potenciālu izlīdzināšanas lauka. Iekšējie elektro tīkli tiks risināti EL projekta sadaļā.
Zibensaizsardszība – Paredzēts viens aktīvais zibens uztvērējs.
Sadzīves kanalizācija – saimnieciskos notekūdeņus pa atsevišķiem K2 tīkliem ir paredzēts savākt hermētiskos izsmeļamos krājrezervuāros.
Kanalizācija – Mēslu ejas tiek betonētas ar speciālu sulfātu noturīgu betonu. Kūts galos pie vārtiem paredzēts 50mm paaugstinājums, lai kūtsmēsli neizkļūtu no ēkas. Kūtsmēslu savākšana tiek organizēta ar traktortehnikas palīdzību uz šķērskanālu. Pa šķērskanālu ar pašteci un skalošanu kūtsmēsli nokļūst monolīta dz/betona priekškrātuvē. Šķērskanālam paredzēta paralēla skalošanas sistēmas ar PE dn160 PN10 caurulēm un centrbēdzes sūkni no priekškrātuves. Visas betona konstrukcijas, kas ir saskarē ar kūtsmēsliem tiek betonētas no betona ar minimālo sulfātu noturības klasi XA1. 
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
 • |
 • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Augusts 2020
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
 • |
 • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017