Piektdiena,  5. jūnijs,  2020
 
Vārda dienas:   Igors, Ingvars, Margots
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Pateicība iedzīvotājiem par ieinteresētību darbam domes komisijās

28. jūlijs 2017, 13:44 2017 drukāt
2017. gada 27. jūlija domes sēdē tika pieņemti lēmumi par Saldus novada domes pastāvīgo komisiju sastāviem, to priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku iecelšanu.
Saldus novada dome izsaka pateicību visiem, kas izrādīja interesi un pieteicās darbam domes pastāvīgajās komisijās, bet netika ievēlēti komisiju sastāvā.

Rudenī darbu uzsāks četras pašvaldības konsultatīvās padomes (jaunatnes lietu konsultatīvā padome, uzņēmēju konsultatīvā padome, garīgo lietu konsultatīvā padome, sabiedrības konsultatīvā padome). Šajās padomēs dalībnieku vietu skaits nebūs ierobežots – visi iedzīvotāji aicināti tajās piedalīties!
 
Komisijā darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem ievēlētas šādas personas:
Aidis Herings, domes deputāts, komisijas priekšsēdētājs;
Natālija Balode, domes deputāte, komisijas priekšsēdētāja vietniece;
Roberts Sipenieks, domes deputāts;
Gatis Baumanis, domes deputāts;
Pašvaldības atbildīgais projektu speciālists;
Vadakstes pagasta pārvaldes vadītājs;
Antra Jansone.
 
Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijā ievēlētas šādas personas:
Māris Mednis, domes deputāts, komisijas priekšsēdētājs;
Raivis Zīrups, domes deputāts, komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
Pašvaldības atbildīgais jurists;
Pašvaldības galvenais zemes ierīkotājs;
Pašvaldības nodokļu ekonomists;
Kursīšu pagasta pārvaldes vadītājs;
Marita Spundiņa.
 
Pedagoģiski medicīniskās komisijā ievēlētas šādas personas:
Pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs, komisijas priekšsēdētājs;
Pašvaldības izglītības pārvaldes pirmsskolu, bērnu tiesību aizsardzības speciālists, komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
Ārstniecības persona – pediatrs;
Ārstniecības persona – psihologs;
Ārstniecības persona – bērnu psihologs;
Sociālais pedagogs;
Logopēds.
 
Administratīvajā komisijā ievēlētas šādas personas:
Andris Saulītis, domes deputāts, komisijas priekšsēdētājs;
Pašvaldības policijas priekšnieks, komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
Didzis Konuševskis, domes deputāts;
P/a “Sociālā dienests” deleģētais pārstāvis;
Saldus novada bāriņtiesas deleģētais;
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa deleģēts pārstāvis;
Pašvaldības izglītības pārvaldes deleģētais pārstāvis.
 
Kultūras, sporta un tūrisma komisijā ievēlētas šādas personas:
Gatis Baumanis, domes deputāts, komisijas priekšsēdētājs;
Elmārs Kalniņš, domes deputāts, komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
P/a “Saldus TIKS centrs” direktors;
Dainars Zolmanis;
Zanda Strogonova;
Inta Ķikure;
Līga Šaule;
Krista Vīndedze;
Jānis Pērkons.
 
Budžeta un ekonomikas komisijā ievēlētas šādas personas:
Māris Zusts, domes priekšsēdētāja vietnieks, komisijas priekšsēdētājs;
Pašvaldības izpilddirektors, komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
Reinis Doniņš, domes priekšsēdētājs;
Ramona Petraviča, domes deputāte;
Pašvaldības finanšu nodaļas vadītājs;
Pašvaldības attīstības nodaļas vadītājs;
Ezeres pagasta pārvaldes vadītāja.
 
Izglītības un jaunatnes lietu komisijā ievēlētas šādas personas:
Vineta Vovere, deputāte, komisijas priekšsēdētāja;
Dace Eglīte-Zīrupa, komisijas priekšsēdētājas vietniece;
Pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs;
Pampāļu pagasta pārvaldes vadītājs;
Ilzīte Bulava;
Ivars Atteka;
Rudīte Muraševa.
 
Mājokļu un sociālo jautājumu komisijā ievēlētas šādas personas:
Inta Vanaga, domes deputāte, komisijas priekšsēdētāja;
Novadnieku pagasta pārvaldes vadītāja, komisijas priekšsēdētājas vietniece;
Pašvaldības izpilddirektors;
P/a Sociālais dienests deleģētais pārstāvis;
SIA “Saldus namu pārvalde” deleģētais pārstāvis;
Saldus novada bāriņtiesas pilnvarotais pārstāvis;
Ivars Eisaks.
 
Iepirkumu komisijā ievēlētas šādas personas:
Reinis Doniņš, domes priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētājs;
Pašvaldības izpilddirektors, komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
Ramona Petraviča, domes deputāte;
Pašvaldības finanšu nodaļas vadītājs;
Pašvaldības attīstības nodaļas vadītājs;
Saldus novada būvvaldes vadītājs;
Pašvaldības atbildīgais jurists.
 
Transporta kustības drošības un komercpārvadājumu licencēšanas komisijā ievēlētas šādas personas:
Raivis Zīrups, domes deputāts, komisijas priekšsēdētājs;
Pašvaldības izpilddirektors, komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
Pašvaldības galvenais transportbūvju inženieris;
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa deleģēts pārstāvis;
Pašvaldības policijas priekšnieks;
SIA “Saldus tirgus” valdes priekšsēdētājs;
Kursīšu pagasta pārvaldes vadītājs.
 
Attīstības un vides aizsardzības komisijā ievēlētas šādas personas:
Māris Zusts, domes priekšsēdētāja vietnieks, komisijas priekšsēdētājs;
Raivis Zīrups, domes deputāts komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
Pašvaldības attīstības nodaļas vadītājs;
Pašvaldības galvenais arhitekts;
Kaspars Andersons;
Egils Geisters;
Edgars Kronbergs.
 
Pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijā ievēlētas šādas personas:
Ramona Petraviča, domes deputāte, komisijas priekšsēdētāja;
Pašvaldības atbildīgais jurists, komisijas priekšsēdētājas vietnieks;
Aidis Herings, domes deputāts;
Didzis Konuševskis, domes deputāts;
Pašvaldības izpilddirektors;
Saldus novada būvvaldes vadītājs;
Zvārdes pagasta pārvaldes vadītājs.
 
Medību koordinācijas komisijā ievēlētas šādas personas:
Raivis Zīrups, domes deputāts, komisijas priekšsēdētājs;
Pašvaldības atbildīgais jurists, komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
Lauku atbalsta dienesta pārstāvis;
Valsts meža dienesta pilnvarotais pārstāvis;
Saldus Mednieku apvienības pārstāvis;
Saldus Lauksaimnieku apvienības pārstāvis;
Saldus Meža īpašnieku apvienības pārstāvis.
 
Starpinstitūciju sadarbības komisijā sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam ievēlētas šādas personas:
P/a “Sociālais dienests” direktors, komisijas priekšsēdētājs;
Saldus novada bāriņtiesas deleģēts pārstāvis, komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa deleģēts pārstāvis;
Pašvaldības policijas deleģēts pārstāvis;
Pašvaldības izglītības pārvaldes deleģēts pārstāvis.
 
Informāciju sagatavojusi
p/a "Saldus TIKS centrs"
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Sproģe
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Jūnijs 2020
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017