Sestdiena,  22. februāris,  2020
 
Vārda dienas:   Adrians, Ārija, Rigonda, Adriāna, Adrija
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Notika Saldus novada domes sēde

1. februāris 2017, 09:43 2017 drukāt
26. janvārī notika Saldus novada domes sēde, kurā tika skatīti 55 lēmumprojekti, tostarp lēmumprojekts par 2017. gada Saldus novada pašvaldības budžetu.
No SIA “Cannelle Bakery” nolēma pieņemt ziedojumu (natūrā ar uzskaiti naudā) līdz 2000 eiro 2017. gadā un līdz 2000 eiro 2018. gadā.  Ziedojuma mērķis – atbalsts novada p/a “Sociālais dienests” Ģimenes atbalsta dienas centram (Skrundas ielā 5, Saldū) un Dienas aprūpes centram “Saulespuķe” (Slimnīcas ielā 3, Saldū) apmeklētājiem un atbalsta grupu dalībniekiem.

Apstiprināja Saldus novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests”, “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” un “Saldus radio” 2017. gada darba plānus.

Izdarīja grozījumus Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas, Saldus pirmsskolas izglītības iestādes “Īkstīte”, Saldus novada pašvaldības Nīgrandes pirmsskolas izglītības iestādes “Straumīte” un Saldus novada pašvaldības Ezeres pagasta pārvaldes nolikumos.

Atbalstīja Druvas vidusskolas projekta “Profesijas īstā seja” (angļu valodā “Real face of the profession”) iesniegumu programmā Erasmus+.

Atbalstīja Saldus novada pašvaldības projekta “Saldus novada skolotāju kvalifikācijas paaugstināšana kompetencēs balstītas izglītības ieviešanai vispārizglītojošajās skolās” iesniegumu programmā Erasmus+.

Apstiprināja vairākus Saldus novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu izsoļu rezultātus, kā arī nolēma nodot atsavināšanai trīs Saldus novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus, rīkojot publiskas izsoles.

Nolēma nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu Saldus novada pašvaldībai piekritīgā nekustamajā īpašumā Rubas pagastā.

Nolēma nojaukt būvi nekustamajā īpašumā Kalnsētas iela 2, Saldus.

Nolēma atbalstīt projekta “Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas centrālās daļas teritorijā” pieteikumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Nolēma Saldus novada pašvaldībai kā sadarbības partnerim iesaistīties Valsts izglītības attīstības aģentūras iesniegtā projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā laikā no 2016. gada līdz 2020. gadam.

Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu investīciju projekta dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrādei Saldus Kultūras centra pārbūvei līdz 100 000 eiro apmērā līdz 20 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2019. gada martu, no Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.

Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu Veides meža kapu būvniecībai īpašumā Veides meža kapi, Saldus, Saldus novads, līdz 750 000 eiro apmērā līdz 20 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2020. gada martu, no Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.

Ņemt ilgtermiņa kredītu līdz 80 000 eiro līdz 25 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2018. gada martu, Jaunauces muižas pils telpu atjaunošanai no Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem, kas tiks izlietots 2017. gadā.

Nolēma piešķirt līdzfinansējumu 300 eiro biedrības “Latvijas Multiplās sklerozes asociācija”, Saldus nodaļas sabiedriskās aktivitātes “Atbalsta pasākumi 2017”  realizācijai, slēdzot līgumu ar novada pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā.

Apstiprināja maksu par Saldus novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem nedzīvojamās telpās Kuldīgas ielā 3, Saldū.

Noteica dalības maksas apmērus Saldus Bērnu un jaunatnes centrā notiekošo pasākumu: Kurzemes reģiona konkursa “Balsis 2017”; “Lecam pa jaunam, lecam pavecam” un “Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumi”, dalībniekiem.

Noteica Saldus novada pašvaldības aģentūras “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” organizētā pasākuma “Rozentāla skriešanas svētki 2017”, kas notiks 2017. gada 18. martā Saldus pilsētā, dalībnieku dalības maksu.

Apstiprināja noteikumus “Reprezentācijas un pasākumu izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtība”.

Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 1 “Par grozījumu Saldus novada domes 2011. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus novadā””.

Uzdot Saldus novada pašvaldības Attīstības nodaļai organizēt gaisa kvalitātes kontroles pasākumus.

Tika pieņemts Saldus novada pašvaldības budžets 2017. gadam.

Pilns sēdes protokols un visi pieņemtie lēmumi pieejami šeit: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/domes-lemumi/domes-lemumi2/.
 
Informāciju sagatavojusi
p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Sproģe
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Februāris 2020
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017