Piektdiena,  5. jūnijs,  2020
 
Vārda dienas:   Igors, Ingvars, Margots
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Notika Saldus novada domes sēde

28. jūlijs 2017, 13:29 2017 drukāt
27. jūlijā notika Saldus novada domes sēde, kurā tika skatīts 31 lēmumprojekts, tostarp iecelts pašvaldības izpilddirektors, kā arī apstiprināti Saldus novada domes komisiju sastāvi.
Apstiprināja notikušas pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultātus, kā arī nodeva atsavināšanai vienu pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu.

Piešķīra papildus finansējumu 1 101 eiro Saldus pagasta pārvaldei Sporta nama 2. kārtas darbu pabeigšanai: nojaukšanai, ēkas kadastrālai uzmērīšanai un dokumentācijas sagatavošanai.

Piešķīra papildus finansējumu 26 378 eiro Pampāļu pagasta pārvaldei apkures katla iegādei Pampāļu pamatskolai.

Grozīja Saldus novada domes 2017. gada 26. janvāra sēdes lēmumu “Par ilgtermiņa kredīta ņemšanu Veides meža kapu būvniecībai”.

Noteica Saldus novada pašvaldības Striķu pamatskolas organizētās nometnēs “Mazo pētnieku vasaras skoliņa” dalības maksu vienam dalībniekam 30 eiro (bez PVN).

Noteica maksu par nedzīvojamo telpu nomu Apvienotās Jaunauces un Rubas pagasta pārvaldē (Jaunauces tautas nama ēkā).

Pieņēma lēmumu atteikties pārņemt Saldus novada pašvaldības īpašumā valsts dzīvokļa īpašumus: dzīvokli Nr. 2 Tirgotāju ielā 4, Saldū un dzīvokli  Nr. 9 Striķu ielā 15, Saldū.

Deputāti akceptēja VAS “Latvijas valsts ceļi” paredzēto darbību – Saldus apvedceļa būvniecību jaunā trasē. Lai VAS “Latvijas valsts ceļi” varētu uzsākt tālākas darbības, kas saistītas ar ieceres īstenošanu, likums “Par Ietekmes uz vidi novērtējumu” paredz, ka nepieciešams pašvaldības lēmums. Par šo būvniecības ieceri bijušas divas sabiedriskās apspriešanas un saņemts atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu no Vides pārraudzības valsts biroja. Plānots, ka jaunā trase skars Saldus novada Novadnieku pagasta, Saldus pagasta un Zirņu pagasta teritorijas.

Apstiprināja Saldus novada pašvaldības delegātus ar balsstiesībām dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 28. kongresā: domes priekšsēdētāju Reini Doniņu; domes priekšsēdētāja vietnieku Māri Zustu un domes deputāti Intu Vanagu. Tika nolemts, ka domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš pārstāvēs Saldus novada pašvaldību LPS biedrības biedru sapulcē un LPS Domes sēdē. Kā arī apstiprināja šādus domes deputātus kā Saldus novada pašvaldības pārstāvjus bez balsstiesībām dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 28. kongresā: domes deputāti Vinetu Voveri; domes deputātu Andri Saulīti un domes deputātu Raivi Zīrupu.

Izdarīja grozījumus Saldus novada pašvaldības projektu fonda nolikumā (2017. gadam), nolikuma tekstā aizstājot vārdus “izpilddirektora vietniece” un “izpilddirektors” ar vārdiem “paraksttiesīgā amatpersona”  attiecīgā locījumā.

Nodeva patapinājumā (bezatlīdzības lietošanā) nekustamo īpašumu “Lielezeres parks”, Ezeres pagastā, Saldus novadā, biedrībai “Mūsu ligzda”. Patapinājums nepieciešams projekta realizācijai.

Apstiprināja Saldus novada domes komisiju sastāvus, kā arī ievēlēja komisiju priekšsēdētājus un priekšsēdētāju vietniekus. Ievēlēto komisiju sastāvu var apskatīt šeit.

Saldus novada pašvaldības izpilddirektora amatā iecēla līdzšinējo SIA “Saldus namu pārvalde” valdes priekšsēdētāju Kristapu Osi. Lēmums stāsies spēkā 2017. gada 16. augustā.

Izdarīja grozījumus 2017. gada 27. aprīļa Saldus novada domes sēdes lēmumā “Par ilgtermiņa kredīta ņemšanu Saldus vidusskolas ēkas būvprojekta izstrādei projekta “Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros”.

Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu būvprojekta izstrādei Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolai Valsts aizsardzības mācību programmas mācību korpusa izveidei līdz 47 000 eiro līdz 5 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2018. gada martu, no Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem, kas tiks izlietots 2017. gadā.

Atcēla Saldus novada domes 2017. gada 25. maija sēdes lēmumu “Par ilgtermiņa kredīta ņemšanu iekšējo inženiertīklu atjaunošanai, apdares darbu veikšanai un vides pieejamības nodrošināšanai Saldus PII “Sienāzītis” Sātiņos”. Izvērtējot Saldus pilsētā un tās tiešā tuvumā pašvaldībai pieejamās telpas, konstatēts, ka esošās pirmsskolas izglītības iestādes “Graudiņš” telpās ir iespējams atvērt 2 grupas ar mazākiem finanšu resursu ieguldījumiem.

Pilns sēdes protokols un pieņemtie lēmumi pieejami šeit: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/domes-lemumi/domes-lemumi2/.
 
Informāciju sagatavojusi p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe
 
Par Saldus novada pašvaldības izpilddirektoru ievēlēja Kristapu Osi
Par Saldus novada pašvaldības izpilddirektoru ievēlēja Kristapu Osi
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Jūnijs 2020
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017