Piektdiena,  29. maijs,  2020
 
Vārda dienas:   Maksis, Raivis, Raivo
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Notika domes sēde

22. decembris 2016, 17:19 2016 drukāt
22. decembrī notika Saldus novada domes sēde, kurā tika skatīts 41 lēmumprojekts.
Nolēma Gatim Baumanim izsniegt licences par izstrādātajām interešu izglītības programmām: “Jautrais Džudo” bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem, “Džudo pamati” bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 15 gadiem un “Džudo” jauniešiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem.

Apstiprināja Saldus novada pašvaldības Cieceres internātpamatskolas nolikumu.

Apstiprināja vairākus Saldus novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu izsoļu rezultātus, kā arī nolēma nodot atsavināšanai vairākus Saldus novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus, rīkojot publiskas izsoles.

Nolēma izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Plaudīši”, Lutriņu pagastā, Saldus novadā, ar kopējo platību 0,17 ha.

Apstiprināja noteikumus “Saldus novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi”.

Atbalstīja projekta “Novadnieku pagasta administratīvās ēkas ar sporta zāli energoefektivitātes paaugstināšana” un projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana sporta nama ēkā Jelgavas ielā 6, Saldū” pieteikumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros.

Atbalstīja projekta “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Šķēdes, Jaunlutriņu un Lutriņu pagastos” pieteikumu Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”  ietvaros.

Nodeva Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai bez atlīdzības izstrādātā tehniskā projekta “Ietves ar veloceliņa izbūves v/a P108 Ventspils-Kuldīga-Saldus, posmā no Saldus pilsētas robežas līdz Saldus pagasta Druvas ciemam Saldus novadā” dokumentāciju.

Apstiprināja aktualizētu Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020. gadam Investīciju plānu un Rīcības plānu, kā arī investīciju plāna pielikumu attiecībā uz ES finansējuma specifisko  atbalsta mērķi.

Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 36 “Par grozījumiem 2013. gada 26. septembra saistošos noteikumus Nr. 35 “Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Saldus novada administratīvajā teritorijā””.

Nolēma atcelt Saldus novada domes 2016. gada 26. maija sēdes lēmumu “Par mācību procesa organizēšanu Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu pamatskolā”.

Apstiprināja samaksu par Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem Šķēdes ciemā.

Pieņēma ziedojumu (finanšu līdzekļus) 3 000 eiro no SIA “Jets Vacuum”. Ziedojuma mērķis ir atbalstīt Saldus sporta skolā licencēto un akreditēto sešu sporta veidu attīstību (basketbols, vieglatlētika, svarcelšana, futbols, grieķu-romiešu cīņa, orientēšanas sports), kā arī audzēkņu mācību-treniņu nometņu un komerciālo turnīru atbalstam.

Pieņēma ziedojumus (finanšu līdzekļus) no šādām privātām komercsabiedrībām: SIA “Altrade”  22 000 eiro; SIA “Baltrade” 50 300 eiro; SIA “Bumbieri Pluss”, 3 700 eiro; SIA “Jāņa centrs” 10 000 eiro; SIA “Kauguri TC” 12 000 eiro un SIA “Alco” 22 000. Ziedojums paredzēts izglītības funkciju nodrošināšanai Saldus novadā un veselības aprūpes atbalstam.

Nolēma slēgt sadarbības līgumu ar biedrību “Saldus motoklubs” par motosporta tradīciju saglabāšanu, jauno motosportistu apmācību, sporta objekta “Silavotiņi” uzturēšanu Zirņu pagastā un moto sacensību organizēšanu, kā arī motosporta popularizēšanu un attīstību Saldus novadā.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 35 “Par grozījumiem Saldus novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2016. gadam””.

Nolēma piešķirt Saldus novada domes apbalvojumu “Saldus novada domes Goda raksts” Zigrīdai Jansonei par ieguldījumu dabas izzināšanā un aizsardzībā un ilggadēju un aizrautīgu darbu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā.

Pilns sēdes protokols un visi pieņemtie lēmumi drīzumā būs pieejami šeit: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/domes-lemumi/domes-lemumi2/.

Informāciju sagatavojusi
p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Sproģe
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Maijs 2020
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017